A Holokauszt Emlékközpont gyűjteménygyarapítási felhívása
Tárgyakat, történeteket gyűjtünk, megőrzünk és közzé teszünk
Több, mint 70 év elteltével is a holokausztnak számos emléke lappang a családi iratok között, a padlások, pincék dobozaiban elszigetelten és elzártan. Minden tárgy és minden történet egyediségével és megismételhetetlenségével járul hozzá a vészkorszak személyes életútjainak feltárásához.
Dokumentumok
A személyes dokumentumok - igazolások, engedélyek, levelezések - kapcsolódhatnak a numerus clausus, a zsidótörvények, a munkaszolgálat, a lakáslefoglalások, a gettósítás, Budapesten a csillagos házakba költöztetés, a deportálás, az embermentés, az irathamisítás, a felszabadulás és hazaszállítás eseménysorához.
Fényképek
Fotótárunk gyarapításához az érintett személyek portréit, családi felvételeket, a munkaszolgálathoz, a megkülönböztetéshez kapcsolódó fényképeket várunk.
Tárgyi emlékek
A tárgyi emlékek közül a legközvetlenebb kapcsolódási pontot a gettót, lágereket megjárt darabok jelentik. Ebbe beletartoznak a foglyoknál maradt tételek, a táborban kapott rabruha, fogolyszám, pokróc stb.; a különféle gyárak elcsent alapanyagaiból készült felhasználási cikkek; dobozok, evőeszközök; a javarészt női tárgyak, naplók, hajcsatok, fésűk; valamint a felszabadulás után „organizált" szerzemények.
A II. világháború és az üldöztetés körülményei nem kedveztek a forrásfennmaradásnak. Számos családok egyetlen emléke sem mentődött át a kritikus éveken. A történetek megőrzése ugyanannyira fontos. Célunk, hogy minél több életút maradjon fenn a túlélők által leírt visszaemlékezések, vagy a velük készített interjúk útján.

Gyűjtjük és várjuk
A Holokauszt Emlékközpont gyűjti és várja a túlélők, az embermentők, a kortárs szemtanuk dokumentum-, fotó- és tárgyi adományait, melyekből a vészkorszak személyes története és emlékezete tovább gazdagodhat.
A tárgyak múzeumon belüli "élete", avagy miért érdemes adományozni az Emlékközpontnak?
A tudományos feldolgozás, az állagmegóvás, a szakszerű tárolás, a kutatók, oktatók, múzeumpedagógusok, diákok számára a hozzáférés minden bekerülő tétel számára garantált. A szélesebb közönséghez való eljutást kiadványaink, virtuális és hagyományos kiállításaink segítségével érjük el.
A holokauszt személyes emlékeinek tárháza
A Páva utcai Emlékközpont Magyarországon az egyedüli olyan közgyűjtemény, amely kifejezetten a vészkorszak családi emlékeit gyűjti.
A gyűjtemény gyarapodása a mai napig folyamatos
A gyűjtemény muzeológusai a Páva utcai Emlékközpontban veszik át az adományokat, szükség esetén az átadókat lakásukon keresik fel, amennyiben lehetőség nyílik rá, interjút is készítenek a túlélőkkel.
A Holokauszt Emlékközpontban

150 dobozt már megtöltöttünk

Mindeddig összesen
5500 dokumentumot,
800 visszaemlékezést,
3500 fotót,
1800 tárgyat leltároztunk.
Holokauszt Emlékközpont
1094 Budapest Páva utca 39.
WEB
Információ:
Szécsényi András

Tel.: 455-33-97 vagy 455-33-94
szecsenyi.andras@hdke.hu

A gyűjtemény előzetes, telefonos vagy e-mail útján történő időpont-egyeztetés után látogatható.

Made on
Tilda